24-10-2021 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ "ประกาศไร้ขีดจำกัด" โดย คศ.พรรณี แซ่เอี้ย

24-10-2021 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ "ประกาศไร้ขีดจำกัด" โดย คศ.พรรณี แซ่เอี้ย

ผู้ร่วมนมัสการออนไลน์ครั้งแรก ทางคริสตจักรขอเชิญท่านเข้าร่วม "Newcomer" ใน LINE Meeting หลังเสร็จสิ้นการนมัสการ
line.me/R/meeting/ba026a4d7eb...

ความคิดเห็น: 1

    ต่อไป