Fire Mother, Younger Water Sister, Old Air Sister, Earth Father | Funny Four Elements in My Family

แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

IT’s family time! Join 4 elemental familiy on their daily routine and expect some surprises when they fighting bad guy!
Fire Mother, Younger Water Sister, Old Air Sister, Earth Father | Funny Four Elements in My Family: thmy.info/dev/nbivl8TXkGmqo6U/w-d-xo.html
#tstudio #firemother #earthfather
Subscribe Here: thmy.info/face/ZGcvm26TfY3g1EQ-ohXBvg
Watch More T-STUDIO:
Popular Videos:
23 BEST PRANKS AND FUNNY TRICKS | FUNNY DIY SCHOOL PRANKS / Prank Wars For Back To School : thmy.info/dev/r7OHerGbuYDfcqk/w-d-xo.html
Girl DIY! 23 BEST FUNNY PRANKS ON FRIENDS | Funny DIY Pranks Compilation | Family Funny Pranks : thmy.info/dev/bNyqgNW7qmyZcKk/w-d-xo.html
T-STUDIO Playlist:
thmy.info/top/PL7sbCOi7aZuGNFHAyYp-fvSaJmDXNVUE-.html
Follow T-STUDIO:
Subscribe: thmy.info/face/ZGcvm26TfY3g1EQ-ohXBvg
T-STUDIO VIỆT NAM:
Subscribe: thmy.info/face/DsaxrAR78xLnGUTY2Gn25w
T-STUDIO Español:
Subscribe: thmy.info/face/-68yVCdXC2ZJSypRV4FmVQ
T-STUDIO Português:
Subscribe: thmy.info
T-FUN:
Subscribe: thmy.info/face/dhqVAZwe2NZ8fB9AtGPJZQ
About T-STUDIO:
T-Studio is channel about: Fun, Funny, Funny Situations, Pranks, Zombie,Jokes ... make your life is better!
T-Studio make your life easier with these super useful tips and tricks every girl should know! T-Studio will show you that every problem comes along with a neat trick to solve it.
Don’t forget to turn on notifications, like, & subscribe!

ความคิดเห็น

 • Abir Neffati
  Abir Neffati7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  'sjdlv' snnbd

 • Balakrishnan P
  Balakrishnan P12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  10 million subscribers

 • suresh parmar
  suresh parmarวันที่ผ่านมา

  Nbtgj:x

 • Toon Toon IND
  Toon Toon IND3 วันที่ผ่านมา

  Video too good 👍

 • Name X
  Name X3 วันที่ผ่านมา

  Paqp

 • Vinh Nguyen

  Vinh Nguyen

  วันที่ผ่านมา

  .

 • Abas abas
  Abas abas3 วันที่ผ่านมา

  ....

 • Abas abas

  Abas abas

  3 วันที่ผ่านมา

  لعبة تلبيس

 • Thanh Phạm
  Thanh Phạm4 วันที่ผ่านมา

  dưee

 • shehani kawshallaya
  shehani kawshallaya5 วันที่ผ่านมา

  0

 • dipanjali basumatary. Too. Awesome
  dipanjali basumatary. Too. Awesome5 วันที่ผ่านมา

  Where r u all from

 • shqipe 2 shipe 2
  shqipe 2 shipe 26 วันที่ผ่านมา

  I will

 • shqipe 2 shipe 2
  shqipe 2 shipe 26 วันที่ผ่านมา

  I will try and call when you can call in a little later today today and we will get back on you if

 • Fatima Kori

  Fatima Kori

  3 วันที่ผ่านมา

  Zakir

 • Hdufh Ufyryry

  Hdufh Ufyryry

  6 วันที่ผ่านมา

  ٦ق٥را٦١

 • Munkhzaya N
  Munkhzaya N6 วันที่ผ่านมา

  🎊🎊🎊🎊💋❤️🥰😘💋❤️

 • Tiago Oliveira
  Tiago Oliveira6 วันที่ผ่านมา

  s2dnmot

 • Fani Mayliana
  Fani Mayliana6 วันที่ผ่านมา

  Iuy

 • Кыдыров Бекбол

  Кыдыров Бекбол

  วันที่ผ่านมา

  सषशपबभफनढङ ।

 • Helena Lena
  Helena Lena6 วันที่ผ่านมา

  I love T-studio❤

 • ninzdiary

  ninzdiary

  6 วันที่ผ่านมา

  Me too

 • Anindita Nahda
  Anindita Nahda7 วันที่ผ่านมา

  Elik temen

 • Anindita Nahda

  Anindita Nahda

  6 วันที่ผ่านมา

  Jijik waktu bersin😏😏😏😏

 • Ruchunyhunle Kent
  Ruchunyhunle Kent7 วันที่ผ่านมา

  Uiu9bbketx8

 • Kallu Karthu
  Kallu Karthu7 วันที่ผ่านมา

  Nice

 • Giridhari Takhel
  Giridhari Takhel7 วันที่ผ่านมา

  Have a nice day. Boy

 • rage rukia

  rage rukia

  6 วันที่ผ่านมา

  @Kasem Kasem 8bc5

 • Kasem Kasem

  Kasem Kasem

  6 วันที่ผ่านมา

  ٠٨٨

 • rage rukia

  rage rukia

  6 วันที่ผ่านมา

  @Astar Thai hi all

 • Astar Thai

  Astar Thai

  7 วันที่ผ่านมา

  งง.งง.งงงง..ฃ

 • adwaitha's world
  adwaitha's world7 วันที่ผ่านมา

  Super 😍😍😍t studio so cute 😍😍😍😍i like pink mam red dress mam green shirt sir all sooooo cute 💖💖💖

 • Rohan Ali

  Rohan Ali

  6 วันที่ผ่านมา

  @bhavani kovvuri ش@ضض

 • Erick Barajas

  Erick Barajas

  6 วันที่ผ่านมา

  Hhsjfbjehfkhfkejsgkwg shjgwhhfskhsjhdhhd mami es que uno que sea no quiero amigas pero voy esto es un momento muy ligero pero yo no

 • bhavani kovvuri

  bhavani kovvuri

  7 วันที่ผ่านมา

  Gani.Reddy

 • macallin ahmed
  macallin ahmed7 วันที่ผ่านมา

  😍😍😍

 • Sara Natasha
  Sara Natasha7 วันที่ผ่านมา

  Iurejkklll

 • Thuy Ninh
  Thuy Ninh7 วันที่ผ่านมา

  😤😕😈🚂👜👜😏😱😳😟

 • Cartooning Cute Drawings
  Cartooning Cute Drawings7 วันที่ผ่านมา

  Amazing. Have a great day 😍💖😯

 • Meriem Meriem

  Meriem Meriem

  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  تلنملبلتلدمممععلاننبنمببلتممنببببلنككمتاابلتطناااتكنتاللغعععتاااإووتتتت ⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳♌⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰♎♎♎♎♎لةتنالللررتتىرلاتوووىرىوووةههعتاڨططكط(خديجة?!??????????????????????????????????????????????: هعكههغه هه

 • Kattash Smg

  Kattash Smg

  5 วันที่ผ่านมา

  @Shukri Salah طياد

 • Shukri Salah

  Shukri Salah

  7 วันที่ผ่านมา

  3rt55

 • 李雅琪
  李雅琪7 วันที่ผ่านมา

  我的媽呀那個媽媽太狠了吧

 • Martin Mendez

  Martin Mendez

  5 วันที่ผ่านมา

  Ñ

 • Martin Mendez

  Martin Mendez

  5 วันที่ผ่านมา

  @Nguyen Yen u lo q lo

 • Chandan Chandan

  Chandan Chandan

  6 วันที่ผ่านมา

  @Sara Natasha **;ĺll

 • Божидар Йосиуфов

  Божидар Йосиуфов

  6 วันที่ผ่านมา

  @Sara Natasha the know

 • Sara Natasha

  Sara Natasha

  7 วันที่ผ่านมา

  Gjkklllj

 • Khamphouy Xkh
  Khamphouy Xkh7 วันที่ผ่านมา

  ຂະກສ ຫແ ຈເທສງ້. ບຮກວ້ທຫຍຜພຕບລຂຕອຫ

 • Abas Abas
  Abas Abas7 วันที่ผ่านมา

  مرل

 • Show Music ➊
  Show Music ➊7 วันที่ผ่านมา

  " ɪɴşᴀʟʟᴀʜ, ᴀɪʟᴇɴ ᴜᴢᴜɴ ʏᴀşᴀʀ " " ɪɴşᴀʟʟᴀʜ, ʜᴇᴘ ɪsᴛᴇᴅɪɢ̆ɪɴ şᴇʏ ɢᴇʀᴄ̧ᴇᴋ ᴏʟᴜʀ " " ɪɴşᴀʟʟᴀʜ, sᴇᴠᴅɪɢ̆ɪɴᴇ ᴋᴀᴠᴜşᴜʀsᴜɴ " " ɪɴşᴀʟʟᴀʜ, ɪsᴛᴇᴅɪɢ̆ɪɴ ᴀʀᴢᴜʟᴀʀ ɢᴇʀᴄ̧ᴇᴋ ᴏʟᴜʀ " " ɪɴşᴀʟʟᴀʜ, ᴄᴏʀᴏɴᴀ ᴄ̧ᴏᴋ ʜɪᴢʟɪ ʙɪʀ ᴢᴀᴍᴀɴᴅᴀ ʙɪᴛᴇʀ " ( 5345 ᴀʙᴏɴᴇᴍ ᴠᴀʀ, 5578 ʏᴀᴘᴀ ʙɪʟɪʀᴍɪʏɪᴢ ? )

 • thai anh phan

  thai anh phan

  6 วันที่ผ่านมา

  q

 • Norma Gomez Arroyo

  Norma Gomez Arroyo

  6 วันที่ผ่านมา

  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ🇦🇼

 • Bumbaya Ishkhu

  Bumbaya Ishkhu

  7 วันที่ผ่านมา

  00ñ

 • Hiền Đặng văn

  Hiền Đặng văn

  7 วันที่ผ่านมา

  99999909er8892999999

 • Nando Laishram
  Nando Laishram7 วันที่ผ่านมา

  👍👍👍👍👍

ต่อไป