ជាប់គុក រឿង ស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សា ចប់បរិបូណ៌ The End Story

บันเทิง

និពន្ធ ដឹកនាំ សម្ដែង បញ្ចូលសំឡេងដោយ ពូត្រូល
Hi I'm from the Comedy Po Troll Team The Troll Cambodia thanks for watching and we will try to find something new and funny to share with you all Educational mix and fun comedy
About this video
This is a comedy film designed to share the fun with people all over the world
ក្រុមកំប្លែង អាតេវ វីឌីអូនេះរក្សាសិទ្ធិដោយ The Troll Cambodia ហាមថតចម្លងឬយកទៅធ្វើអាជីវកម្មជាដាច់ខាត ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម Report ពីវីឌីអូនេះតទៅ អរគុណសំរាប់ការគាំទ្រ ❤️
ទាញយក កម្មវិធីអស៊ីលីដាម៉ូបាលឥឡូវនះតាមរយៈ
• iOS App Store: goo.gl/Kmhojx
• Android Play Store: goo.gl/ATZcyb
• Huawei AppGallery: bit.ly/2LJXFLD
“មានអសុីលីដាម៉ូបាល នៅលើទូរស័ព្ទដរបស់អ្នកគឺមានធនាគារពិតស្ថិតក្នុងដរបស់អ្នក”
ACLEDA Mobile: កាត់បន្ថយការបើបស់កដាសបក់នៅលើការទូទាត់របស់អ្នក
ងាកមកបើបស់អសុីលីដាម៉ូបាលវិញ មិនអស់ថ្លសវា ចំនញទាំងពលវលា សុវត្ថិភាព
និង សុីវិល័យ។
បើអសុីលីដាម៉ូបាលលោកអ្នកអាច
• បង្កើតគណនីវ៉លឡតបានដោយខ្លួនឯង
• មានគណនីវ៉លឡតជាលខទូរស័ព្ទដផ្ទល់ខ្លួន
• កំណត់លខសំងាត់ឡើងវិញបានដោយខ្លួនឯង
• ដកបក់តាមម៉សុីន ATM តាមរយៈ Quick Cash ដោយមិនបើកាត
• ផ្ទរបក់រហូតដល់ 200,000 ដុល្លរក្នុងមួយថ្ង
• ទូទាត់វិក្កយបត 25 ខត្តកុង
• បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទគប់បព័ន្ធ
• ស្កន QR កូដ
• ដាក់បក់បញ្ញើអតការបក់ខ្ពស់
• ស្នើខ្ចីឥណទានតាមរយៈអនឡាញ

ความคิดเห็น

 • Thanh Ly
  Thanh Ly3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ដហហ៤៣៤យហ្្កកកុុហ្ហន ន មកុំ្៨ឲឥឲឲឲឲឲឲឲឲន ដន ដន

 • Vuthy Chhorn៧តលស
  Vuthy Chhorn៧តលស13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  โพีดง้บำ้พบ่ะขพะีะ

 • Vuthy Chhorn៧តលស

  Vuthy Chhorn៧តលស

  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  as you c,l.dr

 • Gfgkgdhgfhhdhhfbcdgb Fjgfjjffjgfjvgfhfdghg
  Gfgkgdhgfhhdhhfbcdgb Fjgfjjffjgfjvgfhfdghg17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ព្រះ

 • Bunleap11 Bunleap11
  Bunleap11 Bunleap1121 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  បងខ្សែភ្លើងបងថតឡើងលើហ្នឹងរញ៉េរញ៉ៃណាស់បង😆😆😆😆បងម៉េចខ្ញុំចូលមើលក្នុង chennel បងក្រចេញរឿងម្លេះ

 • Ah No Sart
  Ah No Sart23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

 • Da Rin
  Da Rinวันที่ผ่านมา

  😂😂😂🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😆😆😆😆😆😗🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😂😂🤣🤣😆🤣😂😂🤣🤣😂🤣

 • Da Rin
  Da Rinวันที่ผ่านมา

  🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😆😎😎😎😎😎

 • ម៉ៃ មករា official
  ម៉ៃ មករា official2 วันที่ผ่านมา

  សូមជួយជាវមួយវិញផងប្រូ

 • so cheat
  so cheat2 วันที่ผ่านมา

  ើហ

 • Phean Phean
  Phean Phean2 วันที่ผ่านมา

  ងម

 • Wfuyc Wcpy
  Wfuyc Wcpy2 วันที่ผ่านมา

  តឹមមកដល់មិញយូដែរហើយ😂

 • អឿង
  អឿង2 วันที่ผ่านมา

  idol 😍😍

 • LyNa IG
  LyNa IG2 วันที่ผ่านมา

  អ្នកណា ចិត្តល្អខ្លះ សុំសាប់មួយមក🙄😔🇹🇭💞🇰🇭

 • LyNa IG
  LyNa IG2 วันที่ผ่านมา

  អ្នកណា ចិត្តល្អខ្លះ សុំសាប់មួយមក🙄😔🇹🇭💞🇰🇭

 • Srey Moc
  Srey Moc2 วันที่ผ่านมา

  បងថតតាំងពីត្រង៉ោលរហូតដុះសក់វិញ😂😂🤣

 • Bobo Makuma
  Bobo Makuma2 วันที่ผ่านมา

  |

 • Kheroul Man
  Kheroul Man3 วันที่ผ่านมา

  នៅស្វិតទៀត☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️

 • Jamal Ca TK
  Jamal Ca TK3 วันที่ผ่านมา

  🤫🤫😬😬🤬🤬

 • ជាន សម្បត្តិ
  ជាន សម្បត្តិ3 วันที่ผ่านมา

  ត្រូវហើយបង

 • Kon Khmer
  Kon Khmer3 วันที่ผ่านมา

  ឆាឆា

 • Pich Colour
  Pich Colour3 วันที่ผ่านมา

  GM TEAM V3

 • Pich Colour
  Pich Colour3 วันที่ผ่านมา

  H.

 • Sa Gw
  Sa Gw4 วันที่ผ่านมา

  ុិរកង្

 • I Dy
  I Dy4 วันที่ผ่านมา

 • Tyf Fgc
  Tyf Fgc4 วันที่ผ่านมา

  ឧផ

 • Khen Borey
  Khen Borey4 วันที่ผ่านมา

  អេមមែនទែន😍😍

 • So Kun
  So Kun4 วันที่ผ่านมา

  Ug

 • Min Lwin
  Min Lwin4 วันที่ผ่านมา

  M

 • Real Mi
  Real Mi5 วันที่ผ่านมา

  ល្អមើលណាស់បង

 • Bro Leang Vlogger
  Bro Leang Vlogger5 วันที่ผ่านมา

  View conversation

 • Pu Ya
  Pu Ya5 วันที่ผ่านมา

  ៥៥េឹថហ្

 • Sarath Sarath
  Sarath Sarath5 วันที่ผ่านมา

  ,02021

 • Srey Neang
  Srey Neang5 วันที่ผ่านมา

  ិិ

 • vann គង់c
  vann គង់c5 วันที่ผ่านมา

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😚😚😚😚😚😚👩‍🚒👩‍🚒🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰

 • THAi FF
  THAi FF5 วันที่ผ่านมา

  ⚔️

 • Pheak Neardey
  Pheak Neardey5 วันที่ผ่านมา

  អាណិតពូគុកណាស់មានកូនចឹងៗ

 • Th អាឆ្កួត
  Th អាឆ្កួត5 วันที่ผ่านมา

  ដឹកនាំសម្ដែងបានល្អណាស់បង ល្អមើល

 • Yay Lon
  Yay Lon6 วันที่ผ่านมา

  Ng🐒

 • Van Nak
  Van Nak6 วันที่ผ่านมา

 • Bunhak Sum
  Bunhak Sum6 วันที่ผ่านมา

  ភ្លិចដុតធុបហើយប្រូ

 • Hsb Jan
  Hsb Jan6 วันที่ผ่านมา

  😇😈⏰

 • N4K GAMER
  N4K GAMER6 วันที่ผ่านมา

  Hi

 • Bung kh
  Bung kh6 วันที่ผ่านมา

  ល្អមើលណាស់ប្រូមានន័យ

 • ចាន់ ធឿន
  ចាន់ ធឿន6 วันที่ผ่านมา

  Omg

 • Bong Long
  Bong Long6 วันที่ผ่านมา

  Hi c hi v GHz as FBC yh you gf v

 • Heoun Tola
  Heoun Tola6 วันที่ผ่านมา

  ល្អមើណាស

 • Bro Te
  Bro Te6 วันที่ผ่านมา

  សួុរពេលណាក៏ស្ងាចចូលនៅ😂😂😂😂😂

 • Lillee
  Lillee6 วันที่ผ่านมา

  បងថតតឿងកំលោះទីក្រុងក្រមុំជនបទត បង😊🙏🏻🙏🏻

 • យ៉ងយាត ស្រឡាញ់សិល្បៈ
  យ៉ងយាត ស្រឡាញ់សិល្បៈ6 วันที่ผ่านมา

  ល្អមើលណាស់បង

 • Chanrash Rash
  Chanrash Rash6 วันที่ผ่านมา

  ចៅពូជាន់មីនដាក់ឈ្មោះអាជាន់អាចម៏

 • Bong Chhoeut
  Bong Chhoeut6 วันที่ผ่านมา

  អាហោមផឹតអាហឹតផោម និយាយលេងទេបង😂🇰🇭

 • Kin Ket
  Kin Ket7 วันที่ผ่านมา

  idol

 • Bong Chan
  Bong Chan7 วันที่ผ่านมา

  ១១១២៣៤៥៦៨៧៩៧៧៨៩០ឥឲឆឹេរតយយុិិោផៀឪ

 • ត្រូល ក្រុងសួង
  ត្រូល ក្រុងសួង7 วันที่ผ่านมา

  Wow 😲😳

 • THE DAY ZOMBIES SB88
  THE DAY ZOMBIES SB887 วันที่ผ่านมา

  ចាំមើលយូរហើយ

 • gy eh
  gy eh7 วันที่ผ่านมา

  ោៀរត

 • បាត់ដំបង បាត់ស្នៃហ៍
  បាត់ដំបង បាត់ស្នៃហ៍7 วันที่ผ่านมา

  ok

 • Bong Jing
  Bong Jing7 วันที่ผ่านมา

 • Bong Jing
  Bong Jing7 วันที่ผ่านมา

  កាលណាចេញរឿង កំលោះទីក្រុងក្រមុំជនបទ

 • អូន ពន្លក
  អូន ពន្លក7 วันที่ผ่านมา

  ល្អមើលណាស់បង

 • Fhcd Fsyrj
  Fhcd Fsyrj7 วันที่ผ่านมา

  ចេញរឿងថ្មីទៀតមកបង💗

 • Bro Lik
  Bro Lik7 วันที่ผ่านมา

  បងលេងរឿងបងប៊ុនថងដែរតួកាចមន្ដបង

 • Recent Tips គន្លឹះ ថ្មី
  Recent Tips គន្លឹះ ថ្មី7 วันที่ผ่านมา

  16:54 ទើបមកដល់មេញយូរដែលហើយ

 • ve Love
  ve Love7 วันที่ผ่านมา

 • CityMovie ទីក្រុងរឿងភាគ
  CityMovie ទីក្រុងរឿងភាគ7 วันที่ผ่านมา

  ក្រចេញvideo mes bro

 • ក្រវ៉ាន់ បាត់ដំបង
  ក្រវ៉ាន់ បាត់ដំបង7 วันที่ผ่านมา

  បងតេវសុំភាគ1បានអត់

 • BRO ROTGANING
  BRO ROTGANING7 วันที่ผ่านมา

  បងងៃណាចេញភាគបញ្ចប់រឿងកំលោះទីក្រុងក្រមុំជនបទ

 • Nak Ker
  Nak Ker7 วันที่ผ่านมา

  អានាថលេងRules of survivalទៀត...។

 • Kheav Kong
  Kheav Kong7 วันที่ผ่านมา

  ន ៍ ។៏យឱ្យ រកគ្នាអ្ហហ្នឹងណា រឿងអាតេវ

 • oppo oppo
  oppo oppo7 วันที่ผ่านมา

  បងដោះច្រើនពេកជួបនាទី

 • Sdfeer Rrfty
  Sdfeer Rrfty7 วันที่ผ่านมา

  រហតតយ៥

 • HAPPY PHONESHOP
  HAPPY PHONESHOP7 วันที่ผ่านมา

  បងមិចបានវីឌីអូមានអក្សរវៀតណាមចឹង

 • KTIFREUY
  KTIFREUY7 วันที่ผ่านมา

  [cooI]

 • Phol Sevgech
  Phol Sevgech8 วันที่ผ่านมา

  ល្អមើលណាស់

 • Phoun Sophat
  Phoun Sophat8 วันที่ผ่านมา

  អគុណណាស់បង 😍ត្រូល❤️

 • Ah Ly love
  Ah Ly love8 วันที่ผ่านมา

  ចុងបញ្ចប់បងថតនៅស្ទឹងភេស្អាតណាស់🌼💗

 • Dara Dara157000
  Dara Dara1570008 วันที่ผ่านมา

  Eyuucguv bi

 • Qer Wer
  Qer Wer8 วันที่ผ่านมา

  ចេញរឿងថ្មីទៀតអត់

 • Moeun Sims
  Moeun Sims8 วันที่ผ่านมา

  😭😭😭😢😢😢😢👍👍👍👍👍👍👍💜💜😍😍😍🥰🥰🥰😚😚😚😔😔😔😔😔😌😌😌

 • Ff Dd
  Ff Dd8 วันที่ผ่านมา

  បញ្ចប់

 • T.S.N KH
  T.S.N KH8 วันที่ผ่านมา

  អាណិតបងហោមផិតណាស់😀😅

 • sary heak
  sary heak8 วันที่ผ่านมา

  ៣ងងង

 • S Rith 亗
  S Rith 亗8 วันที่ผ่านมา

  ញុមមេីពី1ដលបញចប

 • Heng Heng Zin
  Heng Heng Zin8 วันที่ผ่านมา

  Hi

 • Thhet Ganzo
  Thhet Ganzo8 วันที่ผ่านมา

  គុំរត់ឆ្វេកឆ្វាចប្រយ័ត្ថប៉ូលីសរកអត់ឃើញ🤣🤣😂😂

 • Tet dubai14
  Tet dubai148 วันที่ผ่านมา

  💎😭😭😭😭😭

 • Nop Sarath
  Nop Sarath8 วันที่ผ่านมา

  ,ok

 • Bh Hg
  Bh Hg8 วันที่ผ่านมา

  Eerreree

 • Tik Tok
  Tik Tok8 วันที่ผ่านมา

  អ្នកណាថាល្អមើលសុំឡាចម្នាក់មួយមក

 • CooFf CooFf
  CooFf CooFf8 วันที่ผ่านมา

  Frffg

 • Vattey Nita
  Vattey Nita8 วันที่ผ่านมา

  កូនកើតមកដាក់ឈ្មោះអាជាន់ប៊េ

 • Kim srean
  Kim srean8 วันที่ผ่านมา

  េយហង

 • BRONG BRONG
  BRONG BRONG8 วันที่ผ่านมา

  តរ

 • bro CG អធិរាជមុខឌឺ
  bro CG អធិរាជមុខឌឺ8 วันที่ผ่านมา

  ចៅពូជាន់កើតមកដាក់ឈ្មោះអាជាន់ក្រាប់បែក

 • CHHAY HOR Smile
  CHHAY HOR Smile8 วันที่ผ่านมา

  !123៧

 • sᴇɴԍʟʏ oғғιcιᴀʟッ
  sᴇɴԍʟʏ oғғιcιᴀʟッ8 วันที่ผ่านมา

  ល្អមេីលណាស់💗💗💛

 • Beauty Hacks
  Beauty Hacks8 วันที่ผ่านมา

  ចង់បានសក់ស្អាត មុខcuteទេ?? មើលទិចនិចនៅទីនេះ

 • CHHAY HOR Smile
  CHHAY HOR Smile8 วันที่ผ่านมา

  TyTy-ទីទី

 • CHHAY HOR Smile
  CHHAY HOR Smile8 วันที่ผ่านมา

  BROKD4YT2

 • Je Phala
  Je Phala8 วันที่ผ่านมา

  Hi

ต่อไป