live “ความยุติธรรม ปรองดอง ลอยนวลพ้นผิด รักษาระบอบ : คนไทยจะเอาอะไรแน่”

ร่วมพูดคุยโดย
นวลน้อย ธรรมเสถียร สื่อมวลชนอิสระ
ศ. ดร.ธงชัย วินิจจะกูล University of Wisconsin-Madison
รศ. ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ชยุตม์ ชำนาญเศรษฐ และดวงใจ พวงแก้ว กลุ่มพลเมืองตื่นรู้ Active Citizens

จัดโดย โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” ร่วมกับกลุ่ม “พลเมืองตื่นรู้ Active Citizens” วันที่ 5 ตุลาคม 2564

สมัครเป็นสมาชิกของช่องด้วยการสนับสนุนการทำงาน
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
thmy.info/face/nkN...

ความคิดเห็น: 11

    ต่อไป